Podmínky zpracování osobních údajů

Zpracovatelem je SPORTKURZ s.r.o.; ID datové schránky: 334sxrg ; IČ: 04967895; zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766.

Půjčovna stěhovacího vybavení

Zpracovatel odstraní poskytnuté údaje do 30 dní od dodání služeb nebo vyřízení reklamace.
Zpracovatel je oprávněn si ponechat některé údaje za účelem vymáhání neuhrazeného půjčovného nebo náhrady škody na vypůjčeném vybavení.

V případě pochybností ohledně neoprávněného zpracování osobních údajů kontaktujte zpracovatele emailem: ou@vyklizeni-odvoz.cz

Subjekt údajů/Objednatel může kdykoliv omezit zpracování nebo požádat o zaslání přehledu zpracovávaných údajů na svůj email. Subjekt údajů může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatelem. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.
Subjekt údajů či Objednatel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Objednatel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.
Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování v budoucnu. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli.
Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc vyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní. Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n