Likvidace a odvoz odpadu

  • vyklízení bytu/domu po zemřelém

  • vyklízení sklepů, půdy, skladů a firem

  • roztřídění odpadu dle využitelnosti a materiálu

  • naložení a odvoz na sběrný dvůr

  • odvoz stavební sutě

  • recyklace/prodej surovin, jež se vykupují

Výhody:

  • nezničíte si páteř, o vše se postaráme za Vás (roztřídíme, naložíme, odvezeme)

  • zbavíte se zbytečného harampádí

  • uvolní se vám místo