Často kladené otázky

Odkud je mi účtována doprava?
Dopravu účtujeme od Komenského 1361, Turnov


Platím za vytvoření cenové nabídky?
Pokud nám zavoláte nebo zašlete email a nepotřebujete, abychom vás navštívili, pak je cenová nabídka bezplatná.


Proč je osobní návštěva zpoplatněna?
Čas je u nás cenná komodita, doprava odborníka za vámi zabere jak čas, tak peníze. Použije-li se automobil, je třeba hradit opotřebení. Osobní návštěva je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 990 Kč. Poplatek je splatný před zahájením debaty o požadavcích zákazníka. Poplatek není vratný v případě, kdy se rozhodnete nevyužít naše služby nebo pokud vaši zakázku odmítneme.


Rozpočtová rezerva
Cenu za stěhovací služby je prakticky nemožné dopředu odhadnout. To je také důvod, proč dodavatel od objednatele požaduje zálohu ve výši 1,3 násobku orientačního odhadu finanční náročnosti zakázky, minimálně 4000 Kč.
K odhadované ceně za práce (hrubému orientačnímu odhadu) se připočítává rozpočtová rezerva v minimální výši 2000 Kč nebo 30% z odhadované ceny.
Jde o vratnou rezervu která slouží na pokrytí neplánovaných víceprací se kterými se nepočítalo během tvorby orientačního odhadu finanční náročnosti.

Plánování a organizace je zpoplatněna
Budete-li chtít, abychom naplánovali převoz, zajistili pracovníky či techniku, pak za čas strávený organizací a koordinací lidí/prostředků účtujeme sazbu 350 Kč/h. Rozhodnete-li se nevyužít našich služeb, nejste zproštěni uhradit za již odpracovaný čas v souvislosti s plánováním a organizací vaší poptávky. Vystavíme vám fakturu s třídenní splatností, tu jste povinni uhradit.


Co vše dodavatel objednateli účtuje?
Objednáním stěhovacích služeb si objednatel najímá dodavatele.
Od dodavatele se očekává zejména organizace, manuální práce, odvoz atd.
Je pochopitelné, že objednatel dodavateli hradí i veškerý čas strávený organizací, přípravou vybavení, cestou na místo a z místa stěhování, opotřebení a úklid vybavení.
Dojde-li na akci k neúměrnému opotřebení vybavení dodavatele, je objednatel povinen takové opotřebení uhradit. 


Platební metody
Přijímáme hotovost (zálohu lze složit na doručovací adrese).
Pokud za vámi přijedeme, lze nám uhradit zálohu hotově. Přenosné platební terminály nemáme.

Do 3 dnů po akci vyhotovíme detailní koncové vyúčtování dodaných služeb. Vyúčtování obsahuje typ pracovních činností, dobu, počet pracovníků atp.
V případě nedoplatku provedete bankovní převod (příkaz zadáte ručně z vašeho internetového bankovnictví). Splatnost faktur 3 pracovní dny.


Režijní náklady

Dodavatel má s každou zakázkou režijní výdaje ve výši 1700 Kč.

Tento jednorázový poplatek je účtován každému klientovi a zahrnuje čas strávený: